Bu modül, yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmelere uygulanabilen bir hizmet modülüdür. Mim Akademi, işletmenin ana yönetim fonksiyonlarının incelenmesi, bir sistematiğe bağlanması, takip edilmesi ve raporlanması gibi hizmetleri firmalara sunmaktadır. Ayrıca daha önce yönetim danışmanlığı hizmeti almış veya kalite yönetim sistemini kullanıyor olan firmalarda sistemin aksayan yönlerine yönelik olarak vermiş olduğumuz modüler iyileştirme hizmetlerimiz de bu modül kapsamındadır.
Yönetim danışmanlığı noktasındaki yol haritamız aşağıdaki gibidir.
– Planlama
– Organizasyon Şeması
– Yetki Ve Sorumluluk Dokümantasyonu
– Misyon/Vizyon Eğitimi
– Misyon/Vizyon Tanımları
– Üretim İş Akış Analizler
– Üretim Ekipmanları Yerleşimi
– Üretim Planlama Eğitimi Ve Uygulamaları
– Satınalma Yönetim Eğitimi Ve Uygulamaları
– Stok Kontrol Yönetimi Ve Uygulamaları
– Satış Becerileri Eğitimi Ve Uygulamaları
– Bakım Yönetimi
– Kalibrasyon Eğitimi
– Ölçme Ekipmanlarının Kalibrasyonu Ve Dokümantasyonu
– 5s Eğitimi
– Arşiv Yönetimi Ve Uygulamalar
– Raporlama
İşletmede hâlihazırda yürüyen sitemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini içeren iyileştirme hizmetimizde izlediğimiz yol ise aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.
– Mevcut Sistem/Proseslerin Analizi
– İş-Zaman Etüdleri
– Proses İş Etüdleri Karşılaştırma
– İyileşme Noktaları
– Proses/Yöntem/Doküman Revizyonları
– İyileştirme Sonuçlarının İzlenmesi
– Raporlama