SPSS TABANLI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ

PROGRAM HEDEFİ Bu program, temel istatistik eğitimi almış olan kimselere yönelik olarak hazırlanan ve istatistiki analiz yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve raporlama konularında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Ayrıca kurumsal uygulamalar için test-anket hazırlama (ölçek geliştirme), istatistiki temel analiz teknikleri ve raporlama teknikleri gibi konular SPSS tabanlı olarak anlatılmaktadır. Program bilgisayar üzerinden uygulamalı olarak yürütülmektedir. […]

TEMEL İSTATİSTİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

PROGRAM HEDEFİ Temel İstatistik ve Ölçme-Değerlendirme eğitimi, kurum içinde ölçme ve raporlama sorumluluğu olan kimseleri yetiştirmek üzere hazırlanan temel bir programdır. Bu programda; temel istatistik bilgileri, ölçme yöntemleri ve ölçme araçları uygulamalı şekilde anlatılmaktadır. KİMLER KATILABİLİR Ölçme-değerlendirme ve raporlama sorumluluğu olan teknik personel.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ

PROGRAM HEDEFİ İşletme yönetimi açısından iş kanunu ve işçi hakları gibi konulardaki yasal zorunlulukları bilmek bu konuda sorumlulukları bulunan herkes için bir mecburiyettir. Bu sebeple bu eğitimde, iş kanunu ve bu kanun çerçevesinde çıkan yönetmeikler ile İSG ile ilgili hususlar konusunda bilgi verilmesi hedeflenmektedir. KİMLER KATILABİLİR İşyeri sahipleri, tüm yöneticiler, çalışanlar,İSG yönetim temsilcileri,İSG mevzuatı hakkında […]

İK YÖNETİMİNDE KURUMSAL EĞİTİM UYGULAMALARI

PROGRAM HEDEFİ Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetiminde eğitim uygulamalarının yeri ve önemi tartışılmaz. Bu anlamda katılımcıların İK uygulamalarında önemli bir yeri olan oryantasyon vb. hizmet içi eğitimlerde eğitim planlama ve eğiti organizasyonları yapma ve sunma becerilerini geliştirmek bu eğitimin temel hedefidir. KİMLER KATILABİLİR İK veya Eğitim Departmanlarında Eğitim Planlama ve Organizasyon Sorumluluğu Olan Tüm Çalışanlar