Koçluk Nedir?

Koçluk: eğitimli koçların insanlara geçmişlerinin üstesinden gelmek yerine, geleceklerini planlamaları için yardım sağladıkları, güçlü bir ilişki kurma yöntemidir. Bu karşılıklı ilişkide koçlar insanlara hayatlarının tüm yönlerinde vizyon ve hedefler oluşturmak ve bu hedeflere ulaşmak için çok yönlü stratejiler geliştirmek üzere yardım sunarlar. Koçluk; gereken destek, sorumluluk bilinci ve koşulsuz sunulacak olumlu ilgi sağlandığı takdirde her bir danışanın kendi sonuçlarına ulaşabilecek kişisel güç ve zekâya sahip olduğu tezine dayanmaktadır. Felsefe itibariyle sokratik felsefeyi kendisine ilham alan koçluk, günümüzde hemen hemen bütün büyük firmaların vazgeçilmez tercihi olmuştur.

Koçlukla ilgili vurgulanması gereken en önemli husus, koçluğun danışandaki davranış bozukluğunu tedavi etmeye yönelik bir psikolojik danışma veya terapi süreci olmayışıdır.  Aksine koçluk normal insanlara yapılır. Amaç, koçluk tekniklerini kullanarak, kişinin tıkanmışlığını aşmasını sağlamak veya kişinin ihtiyaç duyduğu konularda çözüm için kendisinde var olanları en verimli şekilde kullanmasını ve başarıya ulaşmasını sağlamaktır. Yine koçluk, asla muhataplarına akıl vermeyi tasvip etmemektedir. Burada temel felsefe, kişinin kendi gerçeğini keşfetmesidir. Koçun görevi buna yardım etmektir. Bu sebepledir ki koçluk desteği almak tüm dünyada bir prestij olarak algılanmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak ülkemizde bugün koçluk aynı zamanda resmi bir meslek olarak da kabul edilmektedir. T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumunun 22/5/2013 tarihli ve 2013/41 sayılı kararıyla 29/6/2013 – 28692 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ulusal Meslek Standardında”, Koçluk mesleği, 13UMS0318-6 referans numarasıyla resmi olarak meslek olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

 

Mim Akademi Koçluk Çalışma Alanları

Koçluk Sertifika Programları

Kurumsal Koçluk Hizmeti

Bireysel Koçluk