Uluslararası standartlara uygun olarak, koçluk mesleğini öğretmeye yönelik olarak hazırlanan sertifika programları, günümüz entelektüel insan gücü için tercih edilen ve aranan bir hizmet olarak önümüzde durmaktadır.

Mim Akademi, koçluk mesleğinde ihtiyaç duyulan uzman ihtiyacını karşılamak üzere, sektör tecrübesini yeni uzmanlara aktarmak amacıyla uzmanlık programları geliştirmekte ve ilgililere sunmaktadır.

Mim Akademi Koçluk Sertifika programlarını genel olarak, başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere 3 kademe olarak sıralayabiliriz. Bu eğitimlerin detayları aşağıdaki gibidir:

Koçluk Sertifika Programlarımız

Koç Yöneticilik Sertifika Programı

Temel Koçluk Becerileri Eğitimi

Yaşam Koçluğu

Kurumsal Koçluk ve Yönetici Koçluğu Sertifika Programı

Öğrenci Koçluğu