Koçluk Süreci Nedir? Koçlar Ne Yaparlar?

Koçluk süreci, geliştirilmek istenen bir durumu, bir uygulamayı veya bir davranışı ele alır. Mesela, sağlığı bozuk bir yönetici stresle başa çıkmak için yardım isteyebilir, bir yönetici kurumundaki aksaklıklar noktasında yeniden yapılandırma süreci konusunda yardım isteyebilir veya yönetim becerilerini geliştirmek isteyebilir. Yine kurumda çalışan departmanların performansının maksimuma çıkması, kurum içi iletişimin sağlanması, kurum misyonuyla çalışanların misyonunun eşitlenmesi, biz bilincinin oluşturulması vb. birçok konu koçluğun alanına girmektedir. Ancak burada koçluğun birden çok türü olduğunu bilmek gereklidir. Bunlar ise genel olarak, bireysel koçluk ve kurumsal koçluk olarak iki ana grupta toplanabilir.

Yeteneklerin var olması performans için yeterli değildir. Yetenekleri uygun şekilde kullanmak bireyin problemleriyle başa çıkması noktasında motive olmak için önemlidir. Koçun burada görevi, kişinin veya kurumun; var olan potansiyellerinin farkında değilse fark etmesini sağlamak ve mevcut potansiyellerin harekete geçirilmesini temin etmektir.

Bugün İşletmeler Neden Koçlara İhtiyaç Duyarlar?

İş dünyası, gelişim ihtiyacı içinde olan bir profesyonele hem sistematik bir yapı hem de bir ‘yol arkadaşlığı’ sunan “koçluk” kavramının önemini her geçen gün daha iyi kavramaktadır. Hatta koçluk, son zamanlarda siyasilerin de ilgilendiği ve yardım aldığı bir alan olmuştur. Bunun en güzel örneği ise son dönem dünya liderleridir.

Yönetici koçluğu sürecinin amacı, işletme içinde bir sorumluya veya ekibe eşlik edilmesi, değişim çerçevesinde performans geliştirecek araçların getirilmesidir. Amacı, bireyin veya ekibin yetenek, stil ve sinerjiye bağlı potansiyellerini harekete geçirmektir. Eğitim, yönetim, kişisel gelişim, oryantasyon, durum analizi, davranış geliştirme, sistemli değişim gibi pek çok konu koçluk dâhilindedir. Koçun görevi, yöneticiye ve ekibine yapısal değişikliklere uyum sağlamaları için eşlik etmektir. Aynı zamanda  yöneticiye, değişim ve gelişim yolculuğunda eşlik etmek, stratejik eylem planlarını çıkararak bunların uygulanmasına yardımcı olmaktır.

Özetle, bugün işletme yapılarındaki karmaşıklığın yöneticilere yeni roller getirdiği bir dönemde; bu durumun oluşturduğu performans düşüklüğü ve kişisel sorunları minimize etmek noktasında; kurumun performansını doğrudan etkileyen yöneticilerin bireysel anlamda desteklenmelerini amaçlayan yönetici koçluğu çalışmaları sayesinde hem yöneticinin performansı artmakta hem de kurumun, bireysel etkenlerin açtığı maliyetlerden kurtulması sağlanmaktadır.

Bu anlamda Mim Akademi, THY başta olmak üzere, Emlak konut, TOKİ, Kedifeteks, gibi Mim kalitesini tercih eden diğer kurumlarla 2008 yılından bu yana çalışmalarını devam ettirmektedir.